2021- 2023 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU
Başkan          : Prof.Dr. Murat Kemal ATAHAN
Başk.Yard      : Doç.Dr.Mustafa EMİROĞLU
Sayman         : Prof.Dr.Ali İbrahim SEVİNÇ
Sekreter         : Betül Bolat KÜÇÜKZEYBEK
Üye                 : Prof.Dr. Osman ZEKİOĞLU