İzmir Meme Hastalıkları Derneği 1992 yılında İzmir’in dört büyük eğitim hastanesi olan; Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi ve SSk İzmir Tepecik Eğitim Hastanesinde öğretim görevlisi olarak çalışan bazı cerrah, patalog, radyasyon onkologu, radyolog ve medikal onkologların bir araya gelmesiyle kurulmuştur. Dernek yönetiminde centilmenlik olarak sırayla kurucu olan merkezlerden seçilmiş iki kişi başkanlığı ve dernek sekreterliğini üstlenmekte ve yönetimi diğer merkez temsicileri ile beraber sürdürmektedir.

I. DÖNEM ( 1993-1995 )
İlk yönetim kurulu başkanı olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden Prof. Dr. Orhan Özbal seçilmiştir. Bu dönemde ilk kez1993 yılında İzmir Efes Oteli’nde 1. Meme Hastalıkları kongresini gerçekleştirmiştir.
II.DÖNEM ( 1995-1997 ) 
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi öğretim üyesi Prof. Dr.Münir Kınay’ın başkanlığında gelişmesini sürdüren dernek 1997 yılı Mart ayında Kuşadası’nda uluslararası katılımla 2. Meme hastalıkları kongresini yapmıştır. Bu arada sosyal ve bilimsel komitelerini oluşturan dernek, sosyal komite aracılığıyla hem İzmir’li hanımların meme kanserine karşı bilinçlendirilmesi amacıyla pembe kurdele kampanyası ile bir dizi yemekli toplantı ve konferans tertip etmiş, hem de derneğin maddi olarak güçlenmesi için uğraş vermiştir. İzmir valisi sayın Kutlu Aktaş’ın eşi Tülay Aktaş hanımefendinin manevi himayelerinde çalışmalarını sürdüren sosyal komitenin de desteğiyle 1996 yılında Narlıdere sağlık ocağının 2. Katının bir bölümü dernek yönetim kurulu ve İl sağlık müdürlüğü arasında yapılan bir protokolle Meme hastalıkları erken tanı ve araştırma merkezi adıyla derneğimizin faaliyetine tahsis edilmiştir. Daha sonra merkezin adı Tülay Aktaş Meme Hastalıkları Erken Tanı ve Araştırma Merkezi olarak değiştirilmiştir.
III. DÖNEM ( 1997-1999 )
İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi 1. Cerrahi Kliniği Şefi Doç. Dr. Sümer Deniz ve yönetim kurulu üyeleri bir yandan geçmiş yıllarda başlatılan değerli çalışmaları devam ettirirken, bir yandan da dernek üyelerine internetten ücretsiz ve devamlı bilgi akışının sağlanması, derneğimize ait bu web sayfasının hizmete girmesi, derneğin üye sayısının artırılması, sağlık ocaklarında çalışan pratisyen hekim ve ebelerin meme hastalıkları merkezinin bilgisayar, fax, vs. gibi araçlarıyla zenginleştirilmesi gibi hizmetleri başlatmıştır.
IV. DÖNEM ( 1999-2001 )
SSK Tepecik Eğitim Hastanesinden Doç.Dr.Ragıp Kayar’ın Dernek Başkanlığı döneminde Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursları adı altında 2000 yılı Mayıs (2-4 ) ayında I. basamak ve 2001 yılı Mart (19-23) ayında I ve II. Basamak hekimlere yönelik olarak İzmir’de gerçekleştirilmiştir. Her iki program sonunda toplam 48 hekime sertifika verilmiştir.
V. DÖNEM ( 2001-2003 )
Ege Üniversitesinden Prof.Dr.Emin Özdedeli’nin Başkanlığı döneminde ise; Meme Dernekleri Koordinasyon (MDKK) Kurulu kurulmuş, başkanlığı İzmir Meme Hastalıkları Derneğine Prof Dr Emin Özdedeli’ye verilmiştir. Bu dönemde Tülay AKTAŞ Meme polikliniğinde bulunan arsa ile ilgili adli sorunlar giderilmiş, “ Meme hastalıkları teşhis, tedavi ve araştırma merkezi” mimari projesi çizilmiştir. Bu dönemde Antalya’da düzenlenen IIV. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresine 643 katılım olmuştur. Katılımın %76 sını uzmanlar, %5 ini asistanlar, %12 sini firma temsilcileri, %7 sini refakatçiler oluşturmuştur. Ayrıca sentinel nod biopsileri ile ilgili cerrahlara yönelik yapılan kursa 39, radyoloji kursuna 37, radyoterapi kursuna 24, medikal onkoloji kursuna 17 olmak üzere 117 kişi kurslara katılmıştır. Bu kongrede ilk kez MDKK Teşvik Ödülleri verilmiş, 2 birinci belirlenmiş “Microsatellite instability in early-onset breast cancer” – 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Patloji Anabilim Dalı – Dr. Erdener Özer ve “Meme koruyucu cerrahi sonrası radyoterapi uygulanan olgularda kozmetik sonuçlar – Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı – Dr. Sibel Kahraman Çetintaş’a 750 şer dolar ödül verilmiştir. Derneğin bültenlerine bu dönemde yeni bir boyut verilmiş, bültenlerde bilimsel çalışmalar, meme hastalıklarıyla ilgili toplantı haberler, mizahi sayfalar yanı sıra duayenlerin ve merkezlerin tanıtımları yer almıştır.
VI. DÖNEM ( 2003-2005 )
Halen görevde olan son yönetim kurulu başkanı Dokuz Eylül Üniversitesinde Prof Dr Ömer Harmancıoğlu olup ayni prensiplerle bültenler, aylık toplantılar, eğitim çalışmaları sürdürülmektedir.