SBÜ Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde İzmir Meme Hastalıkları Derneği işbirliği ile “Selim Meme Hastalıkları Sempozyumu” gerçekleştirildi.           

İzmir İl Sağlık Müdürü Op. Dr. M. Burak Öztop’un da katıldığı sempozyumun açılışında konuşan İzmir Meme Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Ayşenur Oktay“Konusu meme hastalıkları olan bu sempozyumun ilkini geçen sene düzenlemiştik. Meme hastalıkları denilince, belki de en çok karşılaştığımız, çözüm yolları aradığımız selim meme hastalıklarıdır. Burada, bu hastalıklarda tanıdan tedaviye karşılaştığımız problemler, güncel yaklaşımlar gibi önemli konuları ele alacağız. Derneğimiz ve Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin işbirliğiyle düzenlenen bu sempozyom, bu bakımdan önem taşımaktadır. Bu toplantının düzenlenmesinde emeği geçen herkese, ayrıca başhekimimiz ve derneğimizin yönetim kurulu üyesi Doç. Mustafa Emiroğlu’na teşekkür ederim.” dedi

Meme hastalıklarında güncel yaklaşımların ve bilgilerin paylaşılması önemlidir…

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Doç. Dr. Emiroğlu ise “ Yaklaşık 25 yıl önce kurulan İzmir Meme Hastalıkları Derneği‘nin kuruluş amaçlarından biri de meme hastalıklarıyla ilgili güncelenen bilgi ve tecrübelerin paylaşılmasında aracı  olabilmektir.  Bu sempozyum da bu çabaların bir örneğidir. Kadınlar için memeler sadece görünüş ve estetik için değil aynı zamanda sağlık açısından da önemli  organlardır. Bunlar kadın sağlığını en çok tehdit edebilen unsurlar olarak da bilinmektedir. Kadınlar yaşamlarında en az bir kez meme hastalıklarından dolayı doktora gitmektedirler. Türkiye’de 12 kadından biri meme kanserine yakalanmaktadır. Yaptığımız bir araştırmaya göre genel cerrahiye gelen hastaların önemli bir bölümü meme hastalıklarındandır. Dolayısyıla İzmir dışından meslektaşlarımızın da iştirak ettiği bu toplantıda meme hastalıklarıyla ilgili bilimsel gelişmelerin, teknolojik ilerlemelerin, güncel yaklaşımların paylaşılması, bu konular hakkında tartışmaların olması değerlidir. Sempozyumda emeği geçen herkese, tüm katılımcılara teşekkür ederim “dedi.

İzmir içinden ve İzmir dışından uzmanların katıldığı dört oturum şeklinde gerçekleştirilen sempozyumda; doğumsal ve gelişimsel meme anomalileri,   fizyolojik nodülarite ve kistler, mastitler, granülomatoz mastit   meme başı akıntıları,  mastalji,    makromasti,    jinokomasti,      ADH, LCİS, ALH  ne yapmalı?, asemptomatik kadında görüntüleme anomalileri, risk azaltıcı cerrahi,    F A ve filloid tümörler, nadir görülen meme tm. (hamartom, mezenkimal tm, adenosızler vb)   konuları ele alındı.

Sempozyum, teşekkür ve katılım belgelerinin verilmesiyle son buldu.