14.10.2021 – Benign ve inflamatuar Meme Kitlelerine Yaklaşım

 • Oturum Başkanları: Dr.Serdar Saydam – Dr.Tülay Canda
 • Radyoloji                                 : Dr.Aysenur  Oktay
 • Patoloji                                    : Dr.Emel Ebru Pala
 • Genel Cerrahi                         :  Dr.Berk Göktepe

 

11.11.2021 – Konsey Akşamı (Ege Üniversitesi Meme Konseyi)

 • Oturum Başkanları: Dr.Levent Yeniay -Dr. Necmettin Özdemir
 • Panelistler                               : Tüm konsey üyeleri

 

09.12.2021 – HR-pozitif Oligometastatik Meme Kanserinde Tedavi Stratejileri

 • Oturum Başkanları: Dr.Erdem Göker, Dr.Ayfer Haydaroğlu
 • Genel Cerrahi                         : Dr.Süleyman Aksoy
 • Medikal Onkoloji                     : Dr.Tuğba Yavuzşen
 • Radyasyon Onkolojisi            : Dr.İlknur Görken

 

13.01.2022 – Lokal İleri Evre Meme Kanserinde Neoadjuvan Tedavi Sonrası Lokal ve Sistemik Tedaviler

 • Oturum Başkanları: Dr.Murat Kapkaç – Dr.Erhan Gökmen
 • Genel Cerrahi                         : Dr.Ali Sevinç
 • Radyasyon Onkolojisi            :Dr.Zeynep Özsaran
 • Medikal Onkoloji                    : Dr.Hüseyin Salih Semiz

 

10.02.2022 – Meme Kanserinde Biyobelirteçler ve Hormonal Tedavide Yenilikler (Olgular Eşliğinde)

 • Oturum Başkanları: Dr.Osman Zekioğlu – Dr.Işıl Somalı
 • Patoloji                                    : Dr.Merih Güray Durak
 • Medikal Onkoloji                    : Dr.Burcu Çakar

 

10.3.2022 – Konsey Akşamı (SBÜ Tepecik EAH Meme Konseyi)

 • Oturum Başkanları: Dr.Mustafa Emiroğlu – Dr.Mihriban Erdoğan
 • Panelistler                               : Tüm konsey üyeleri

 

14.4.2022 – Meme Kanseri Tedavisinde Nutrisyonun Önemi

 • Oturum Başkanları:– Dr.Candeğer Yılmaz – Dr.Zümre Arıcan Alıcıkuş
 • Genel Cerrahi                         : Dr.Özgür Fırat
 • Medikal Onkoloji                    : Dr.Gürbüz Görümlü
 • Radyasyon Onkolojisi            : Dr.Barbaros Aydın

 

12.5.2022 – Meme Kanserinde Özel Konular

 • Oturum Başkanları: Dr.Ömer Harmancıoğlu – Dr.Pınar Balcı
 • Erkek meme kanseri                         : Dr.Serhat Gür
 • Geriatrik meme kanseri                     : Dr.Aziz Karaoğlu
 • Meme kanserinde immünoterapi       : Dr.Burçak Karaca

NOT: İLK 3 (ÜÇ) TOPLANTIMIZ ON-LİNE YAPILACAKTIR.

Saat:19.00- 20.30  (KASIM AYINDA OLAĞAN GENEL KURUL YAPILACAK ve DUYURULACAKTIR.)