Meme hastalıklarının bağımsız bilim dalı haline gelmesini sağlamak.Bu bilim dalındaki eğitimi, öğretim ve tıbbi yaklaşımı geliştirmek ve standardize etmek.Gerekli mercilerden izin almak koşuluyla yıllık kongre, sempozyum, panel ve kurslar düzenlemek, yayın organı oluşturmak,Bu alanda yapılacak bilimsel araştırmaları destekleyecek bir fon oluşturmak, yayınlanmış çalışmalar arasından seçilen bazılarını ödüllendirmek,meme hastalıkları uzmanı yetiştirmek teşvik amacı ile burs sağlamak, gerekli mercilerden izin almak koşuluyla yurt dışı bilimsel faaliyetlere (kongre ve kurs gibi toplantılara) katılım için destek sağlamak, bu alanda çalışan bilim adamlarımız ve kuruluşlar arasında koordinasyon ve iletişim sağlamak. Bu alanda yapılmış çalışmaların arşivlenmesini ve kullanıma sunulmasını sağlamak.Uluslar arası Mastoloji ve senoloji kuruluşları ile ilişkiler kurarak ülkemizdeki bilimsel faaliyetlere katkı sağlamak.Meme hastalıkları alanında halka sağlık eğitimi ve hizmet sağlamak.