Derneğin Amacı

Meme hastalıklarının bağımsız bilim dalı haline gelmesini sağlamak.Bu bilim dalındaki eğitimi, öğretim ve tıbbi yaklaşımı geliştirmek ve standardize etmek.Gerekli mercilerden izin almak koşuluyla yıllık kongre, sempozyum, panel ve kurslar düzenlemek, yayın organı oluşturmak,Bu alanda yapılacak bilimsel araştırmaları destekleyecek bir fon oluşturmak, yayınlanmış çalışmalar arasından seçilen bazılarını ödüllendirmek,meme hastalıkları uzmanı yetiştirmek teşvik amacı ile burs sağlamak...
 
 

Bilimsel Toplantılar

 
 
 
 

Dernek Üyeliği

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.