08 Ekim 2020
SARS- COV 2 pandemi döneminde meme kanserli hastalar nasıl etkilendi?
Mod: Dr.Erdem Göker – Dr.Levent Yeniay
Cerrahi- Dr.Cem Karaali
Med.Onk:-Dr.Işıl Somalı
Radyoloji: Dr. Ayşenur Oktay

12 Kasım 2020
Luminal hastalıkta yenilikler
Mod:Dr.Aziz Karaoğlu- Dr. Burçak Karaca
CDK4-6 inhibitörleri etkinlik – Dr.Yüksel Küçükzeybek
Direnç Mekanizmaları – Dr. Burcu Çakar

10 Aralık 2020
Mastektomi sonrası rekonstrüksiyon
Mod:Dr.Zeynep Özsaran – Dr.Mustafa Emiroğlu
Eş zamanlı – Dr.Yiğit Tiftikçioğlu
Gecikmiş rekonstrüksiyon – Dr.Murat Tüzüner
Rekonstrüksiyonda radyoterapi Dr.Zümre Arıcan

14 Ocak 2021
Yüksek riskli kadına yaklaşım
Mod: Dr.Murat Kapkaç – Dr.Pınar Balcı
Genetik- Dr.Aslı Subaşıoğlu
Radyoloji- Dr.Işıl Başara
Cerrahi- Dr.M.Kemal Atahan

11 Şubat 2021
Triple Negatif Meme Kanserine Güncel Yaklaşım
Mod: Dr.Tülay Canda- Dr.Ayfer Haydaroğlu
Patoloji- Dr.Osman Zekioğlu
Med.Onk.Dr.Tarık Salman
Rad.Onk.Dr.İlknur Görken

11 Mart 2021
Terminal dönemde meme kanseri ve nutrisyonun önemi
Mod: Dr.Hayriye Elbi- Dr.Ümit Bayol
Med.Onk.: Dr.Tuğba Yavuzşen
Psikiyatri- Dr.Özen Önen Sertöz

08 Nisan2021
KONSEY (Olgu sunumu)
Mod: Dr.Hilmi Alanyalı- Dr.Ali İbrahim Sevinç
Duktal Karsinoma Insutu – Dr.Berk Göktepe
Erken Evre – Dr. Mihriban Erdoğan

06 Mayıs 2021
Meme Kanseri tedavisinde Teknolojinin Getirileri
Mod: Dr.Serdar Saydam- Dr.Bülent Karabulut
Radyoloji- Dr.Oğuz Dicle
Rad.Onk: – Dr.Senem Alanyalı